KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

Elitnet Yazılım Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında

AYDINLATMA ve AÇIK RIZA METNİ

Elitnet Yazılım Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Aşağıdaki maddeler Excel.web.tr web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir.

1- IP adresinizi sunucularımızdaki sorunların giderilmesi ve internet sitemizi yönetmek için kullanacağız. IP adresiniz, sizi ve alışveriş sepetinizi tanımak ve açık demografik bilgilerinizin toplanması için kullanılacaktır.
2-Excel.web.tr, kullanıcılarının kendilerinin gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol ve sansür etmemektedir. Kullanıcılar, Excel.web.tr servisleri kullanımı esnasında gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar.
3-Sitemizin müşteri ve forum üye veri tabanına kayıt formunda kullanıcılarımız, iletişim bilgileri (isim, adres, telefon, e-posta adresi vb) gibi istenilen tüm bilgiler belirtilmelidir. Bu formda aldığımız iletişim bilgilerini kullanıcılarımızın işlemleri için forum hizmetlerinde, acil durumlarda ve faturanızın teslimatında kullanmaktayız.
4-Sitemiz içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunmaktadır. www. Excel.web.tr adlı web sitemiz diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir.

Kullanıcılarımız isteklerine bağlı olarak sistemimizden kayıtlarını sildirebilirler. Alınan kişisel bilgiler satın alınan ürün ve hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesinde ve diğer gerek duyulan durumlarda kullanılacaktır. Kişiye özel bilgiler kullanıcılarımızın sisteme girişlerinde kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılacaktır. İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri ayrıca sitemizin içinde de toplanmaktadır. Bu bilgileri istenilen tüm durumlarda kullanılabilir. Bu bilgiler ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması durumlarında kullanılacaktır.

Excel.web.tr’de Güvenlik:Sitemizde bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek için firmamızca uygulanan güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Bu güvenlik önlemleri şunlardır;

Kredi kartı ile ödemelerinizde kart bilgileriniz veri tabanımıza işlenmeden doğrudan bankamızın 3D güvenli ödeme sayfasına yönlendirilmektedir. Kredi kartı numaranız kesinlikle kaydedilmez. Sadece siz ve bankamız arasında olan bu işlem bizim sitemiz üzerinden olsa da işlem sırasında kredi kartınız sizin ile bankamız arasında bir sırdır.

Düzeltme / Yenileme :Kullanıcılarımız sitemizde kayıtlı olan tüm bilgilerini dilediğinde değiştirme hakkına sahiptir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla, kanunen yetkili kamu kurumlarına, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; admin@excel.web.tr adresine gönderebilirsiniz.

  Çalışma Saatleri Hafta içi: 08:30-18:30

  Her türlü sorunuz için 0850 500 21 91 no’lu çağrı merkezinden bize ulaşabilirsiniz.

  Veri Sorumlusu: Elitnet Yazılım Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

  Adresi : Kazımıye Mah. Omurtak Cad. Mete Ap. No:94 D:2 Çorlu/Tekirdağ

  e-posta:admin@excel.web.tr Tel: +90 282 653 51 66 Fax: +90 282 653 51 96

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

  AÇIK RIZA METNİ

  www.excel.web.tr'de hesap oluştururken, kayıt olurken veya hizmetlerimizden faydalanırken açık rızanızı verdiğiniz hallerde yukarıda yer alan " Aydınlatma Metni" ni okuduğunuzu, anladığınızı ve kişisel verilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, www.excel.web.tr tarafından yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmesine ve yine yukarıda belirtilen yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü (gerçek /tüzel) kişilere aktarılmasına açık rıza verdiğinizi kabul ve beyan etmiş olmaktasınız. Açık rızanızı sair diğer yollarla da verebilirsiniz.